Ga naar content

Hoi! Wat leuk dat je geïnteresseerd bent om ons met anderen te delen! Je kunt ons logo via deze plek downloaden en vrij gebruiken om nog meer mensen te vertellen over wat wij doen.

Dagopening.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:

klik op het logo om naar de site te gaan

De Andreaskerk Putten heeft de Kerkelijk werker beschikbaar gemaakt voor de dagopeningen.
Heeft een financiële bijdrage geleverd en ons heel snel geholpen met een bankrekening!
Nam het initiatief Erik te vragen voor de dagopeningen. Ondersteunt ook financieel.
Heeft de website ontwikkeld en draagt zorg voor het onderhoud.