Ga naar content

I Algemeen

 

Voor Dagopening.nl is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen Dagopening. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij Dagopening is.

 

II Eigen gegevens

 

Hier komen de gegevens van de stichting en evt. contactpersoon.

III & IV Verwerking en doel vanwege algemene organisatie

 

Voor de website worden er via het contact formulier op de website een aantal gegevens verzameld. Dit zijn (voor) (achter) naam, c.q. voorletters en e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden enkel gebruikt om evt. te reageren en nergens anders voor. 

Via Facebook worden geen gegevens opgeslagen. Het privacy beleid van Facebook is hier van toepassing.

Via Google Analytics worden statische gegevens verzameld, deze dienen enkel voor het verbeteren van de website en het aanpassen van het beleid.

Voor alle verzamelde gegevens geldt dat deze geen commercieel belang dienen noch verkocht worden aan andere partijen. 

V Bewaartermijn 

 

Voor alle genoemde gegevens uit punt III & IV geldt dat deze niet langer bewaard worden dan noodzakelijk.

Dagopening.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:

klik op het logo om naar de site te gaan

De Andreaskerk Putten heeft de Kerkelijk werker beschikbaar gemaakt voor de dagopeningen.
Heeft een financiële bijdrage geleverd en ons heel snel geholpen met een bankrekening!
Nam het initiatief Erik te vragen voor de dagopeningen. Ondersteunt ook financieel.
Heeft de website ontwikkeld en draagt zorg voor het onderhoud.