Ga naar content

Stichting Dagopening.nl

Wat een start is het geweest. Zoveel positieve, hartverwarmende en stimulerende reacties die binnen zijn gekomen. Door de ontwikkeling die het initiatief heeft doorgemaakt in deze korte tijd, zijn er ook wat formele zaken die geregeld moeten worden. Om dat te kunnen organiseren hebben we besloten om een stichting op te richten. Stichting Dagopening.nl is op dinsdag 24 maart 2020 officieel gelanceerd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • Dat bedrijven en organisaties hebben aangegeven ook financieel te willen ondersteunen om dit initiatief in de lucht te kunnen houden.
  • Ik heel graag wil dat we kinderen in landen waar het Coronavirus zal toeslaan ook kunnen helpen (vanuit de Andreaskerk steunen we actief Compassion)
  • De transparantie van wat ik en het team dat met mij samenwerkt hoog in het vaandel hebben staan

Hieronder lees je meer over de formele zaken.

Dagopening.nl wordt mede mogelijk gemaakt door:

klik op het logo om naar de site te gaan

De Andreaskerk Putten heeft de Kerkelijk werker beschikbaar gemaakt voor de dagopeningen.
Heeft een financiële bijdrage geleverd en ons heel snel geholpen met een bankrekening!
Nam het initiatief Erik te vragen voor de dagopeningen. Ondersteunt ook financieel.
Heeft de website ontwikkeld en draagt zorg voor het onderhoud.